محاسبه آرک تانژانت بدون ماشین حساب

در این مطلب، سه مفهومِ مهم سینوس ، کسینوس ، تانژانت و محاسبه آرک تانژانت بدون ماشین حساب را به زبان ساده تعریف خواهیم کرد. احتمالا با حذف این مفاهیم از علم ریاضی، بخش اعظمی از فیزیک نیز بایستی حذف شود! البته در ریاضیات نیز این مفاهیم به دفعات مشاهده می‌شوند. برای نمونه پاسخ‌های یک معادله درجه 3 بر حسب سینوس کسینوس ضرایب معادله بدست می‌آیند.

مثلث قائم‌الزاویه

مثلث قائم‌الزاویه به مثلثی گفته می‌شود که یکی از زوایای آن ۹۰ درجه باشد. در چنین مثلثی دو ضلع عمود بر هم وجود دارد و ضلع سوم انتهای این دو را به یکدیگر متصل می‌کند. سینوس و کسینوس و تانژانت مفاهیمی هستند که در مثلث قائم‌الزاویه معنا و مفهوم پیدا می‌کنند. جهت توضیح روابط مربوط به این مفاهیم، در ابتدا مثلثی قائم‌الزاویه را مطابق با شکل زیر در نظر بگیرید.

مثلث قائم‌الزاویه

جهت درک بهتر مفاهیم، اجزا یک مثلث قائم‌الزاویه را مطابق با زیر نام‌گذاری می‌کنیم:

  • ضلع مقابل: ضلع قرار گرفته مقابل زاویه θ
  • ضلع مجاور: ضلع قرار گرفته کنار زاویه θ
  • وتر: بزرگ‌ترین ضلع مثلث قائم‌الزاویه

اجزا یک مثلث قائم‌الزاویه

شکل فوق دو مثلث قائم‌الزاویه و اجزاء آن را نشان می‌دهد.

سینوس و کسینوس و تانژانت

مفاهیم سینوس، کسینوس و تانژانت برابر با نسبت اضلاع یک مثلث قائم‌الزاویه تعریف می‌شوند. در زیر مثلثی قا‌ئم‌الزاویه و توابع مثلثاتی مربوط به آن تعریف شده‌اند.

سینوس، کسینوس و تانژانت

سینوس و کسینوس و تانژانت به‌ترتیب با نماد‌های cos ،sin و tan نمایش داده می‌شوند. توجه داشته باشید که برای یک زاویه‌ θ ثابت، این مقادیر ثابت هستند؛ دلیل این امر، افزایش همزمان صورت و مخرج آن‌ها است. در ادامه مثالی ذکر شده که جهت درک بهتر این مفاهیم، مطالعه آن ضروی است.

همچنین بخوانید:
  1. تانژانت چیست و چگونه بدست می آید؟
  2. آرک تانژانت چیست ؟

مثال 1

مثلثی را مطابق با شکل زیر در نظر بگیرید.

سینوس، کسینوس و تانژانت

با توجه به شکل فوق، مقادیر sin 350 ،cos 350 وtan 350 را بدست آورید.

طبق تعریف انجام شده در بالا، مقدار سینوس 3۵ درجه (sin 350) برابر است با:

محاسبه سینوس

هم‌چنین مقادیر Cos 350 و tan 350 نیز برابرند با:

محاسبه کسینوس و تانژانت

ماشین‌ حساب‌های مهندسی و علمی نیز قابلیت محاسبه مقادیر مثلثاتی – یا همان سینوس، کسینوس و تانژانت – را دارند. البته توجه داشته باشید که یک زاویه را می‌توان در دو حالت رادیان یا درجه بیان کرد. برای نمونه 3.14 رادیان برابر با 1۸۰ درجه است.

محاسبه آرک تانژانت بدون ماشین حساب

جهت به‌خاطر سپردن، می‌توانید از شکل‌های زیر استفاده کنید. در این اشکال، از فلش‌های صورتی رنگی استفاده شده که ابتدای آن اندازه ضلع قرار گرفته در صورت و انتهایش اندازه ضلعِ مخرجِ کسر را نشان می‌دهد.

محاسبه مثلثات بدون ماشین حساب

توجه داشته باشید که مقادیر سینوس و کسینوس کمتر از 1 و بیشتر از 1- هستند؛ اما مقدار تانژانت می‌تواند از منفی بینهایت تا مثبت بینهایت تغییر کند.

در جدول زیر توابع مثلثاتی برای زوایای پرکاربرد در امتحانات، ذکر شده است. پیشنهاد می‌شود جدول مذکور را به خاطر بسپارید.

جدول توابع مثلثاتی

بدیهی است که حفظ کردن 1۵ عدد به نظر دشوار می‌رسد؛‌ از این رو روشی را ارائه می‌دهیم که با استفاده از آن می‌توان مقادیر سینوس و کسینوس را محاسبه کرد. در نتیجه با داشتن این دو مقدار و تقسیم آن‌ها به یکدیگر، مقدار تانژانت نیز قابل محاسبه خواهد بود. انگشت کوچک تا شست را به ترتیب با اعداد ۰ تا 4 نا‌مگذاری کنید. همانند شکل زیر، این انگشتان را به‌ترتیب در زوایای ۰، 3۰، 4۵، ۶۰ و ۹۰ درجه در نظر بگیرید.

روش انگشتی برای محاسبه توابع مثلثاتی

به‌منظور محاسبه سینوسِ یک زاویه، از شماره انگشت مرتبط با آن جذر گرفته و بر 2 تقسیم کنید. برای نمونه فرض کنید می‌خواهید سینوس 3۰ درجه را محاسبه کنید. همان‌طور که در شکل زیر نیز مشخص شده، انگشت شماره 1 در زاویه 3۰ درجه قرار دارد، بنابراین سینوس این زاویه برابر است با:

محاسبه سینوس 3۰ درجه

به‌منظور محاسبه کسینوس نیز دقیقا همین کار را به‌صورت عکس انجام دهید؛ یعنی شماره انگشت شست برابر با صفر و انگشت کوچک برابر با 4 است. فرض کنید می‌خواهید کسینوس 3۰ درجه را محاسبه کنید. همان‌گونه که در شکل فوق می‌بینید شماره 3 در زاویه 3۰ درجه قرار دارد (اعداد قرمز رنگ مربوط به محاسبه کسینوس هستند). در نتیجه کسینوس زاویه 3۰ درجه برابر است با:

محاسبه کسینوس 3۰ درجه

همچنین بخوانید : قانون سینوس ها به زبان ساده

چرا این مفاهیم مهم هستند؟

به راستی چرا این‌ مفاهیم تعریف شده و دارای اهمیت‌اند؟ البته این مفاهیم دارای کاربرد‌های فراوانی هستند؛ اما اصلی‌ترین دلایل آن‌ها موارد زیر هستند.

  • با دانستن زاویه یک کمیت می‌توان اندازه آن را یافت.
  • با دانستن اندازه یک کمیت –برداری– می‌توان زاویه آن را یافت.

شاید بیان بالا برای شما کمی گیج‌کننده باشد؛ از این رو پیشنهاد می‌کنیم که حتما مثال زیر را مطالعه فرمایید.

مثال 2

با استفاده از مفهوم سینوس، اندازه d را در شکل زیر بیابید.

استفاده از مفهوم سینوس

فرضیات و مجهول این مسئله به شرح زیر هستند:

  • زاویه کابل با سطح افقی آب برابر با 3۹ درجه است.
  • طول کابل برابر با 3۰ متر است.
  • ?=d

همان‌طور که در شکل نیز مشخص شده می‌توان مثلث قائم‌الزاویه‌ای در نظر گرفت که در آن طولِ کابل برابر با وتر، فاصله d برابر با ضلع مقابل و فاصله افقی تا کشتی، برابر با ضلع مجاورِ زاویه 39 درجه است.

در ابتدا با استفاده از ماشین‌ حساب سینوس زاویه 39 درجه برابر با 0.6293 بدست می‌آید. در حقیقت:

محاسبات مثلثاتی در کشتیرانی

با ضرب کردن دو طرف رابطه بالا در عدد 30، می‌توان گفت:

محاسبات مثلثاتی در کشتیرانی

بنابراین اندازه d برابر با 1۸.۸۸ متر بدست می‌آید.

محاسبه آرک تانژانت بدون ماشین حساب

توجه داشته باشید تا اینجا محاسبه سه تابع اصلی مثلثاتی بدون ماشین حساب را آموختیم و حالا براحتی میتوانیم معکوس (آرک) این آنها که توابع سِکانت (آرک سینوس)، کُسِکانت (آرک کسینوس) و کُتانژانت ( آرک تانژانت ) هستند را براحتی محاسبه کنیم. که هرکدام از آن‌ها با استفاده از روابط زیر تعریف می‌شوند:

محاسبه آرک تانژانت بدون ماشین حساب

در انتها ما توانستیم با استفاده از روابط بالا محاسبه آرک تانژانت بدون ماشین حساب را انجام دهیم.

منبع: فرادرس

برای محاسبه تانژانت معکوس آنلاین ( محاسبه arctan انلاین ) و تمامی معادلات مثلثاتی از ماشین حساب سایت استفاده نمایید.

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *