سوالات متداول

برای سوال از ما راحت باشید

آیا شما هم سوالی دارید؟

در این صفحه ما به مجموعه سوالاتی که برای کاربران گرامی پیش می‌آید که معمولاً شامل توضیح عملکرد و نحوه کار با ماشین حساب و رفع ایرادات متداول می‌باشد را بصورت خلاصه توضیح داده و مشتریان گرامی هرگونه سوال خود را می‌توانند از طریق بخش ارسال سوال در این صفحه مطرح نموده که به آن پاسخ داده خواهد شد.

سوالات متداول

سوالات پرتکرار کاربران

کاربرد دکمه mu در ماشین حساب چیست؟

MU مخفیف کلمه Mark Up به معنی نشانه گذاری می باشد. که عملکرد آنرا با یک مثال توضیح می دهیم.

مثال: اگر قیمت خرید یک کالا 1000 تومان باشد و ما سود 25 درصد برای فروش کالا در نظر داشته باشیم. قیمت فروش و سود فروش چقدر است؟

ابتدا عدد 1000 را وارد کرده و کلید [MU] را فشار دهید و سپس عدد 25 (درصد سود مورد نظر) را وارد کرده و کلید [%] را فشار دهید. اکنون قیمت فروش کالا نمایش داده می شود و برای بدست آوردن سود فروش کلید [=] را فشار دهید.

کاربرد دکمه mrc در ماشین حساب چیست؟

دکمه mrc در ماشین حساب در واقع از ترکیب دو دکمه mr و mc ایجاد شده است.

دکمه MR : یک عدد را از حافظه می‌خواند.

دکمه MC : تمام اعداد را از حافظه‌ی ماشین حساب حذف خواهد کرد.

با بار اول فشار دادن کلید mrc عدد ذخیره شده در حافظه ماشین حساب خوانده می‌شود و با بار دوم فشار دادن کلید mrc حافظه ماشین حساب حذف خواهد شد.

کاربرد دکمه GT در ماشین حساب چیست؟

هرگاه که برای انجام یک محاسبه کلید [=] را فشار می دهیم، نتیجه در یک حافظه بزرگ ذخیره می شود و با فشار دادن کلید [GT] جمع نتایج تمامی محاسبات قبلی روی نمایشگر ماشین حساب نمایان خواهد شد.

روش محاسبه مالیات چیست؟

بایستی نرخ مالیات (درصد مالیات) را وارد کنیم که به شکل زیر عمل میکنیم.

ابتدا کلید [AC] را فشار داده و سپس عدد درصد مالیات (مثلا 9) را فشار داده و سپس کلید [RATE] و پس از آن کلید [+TAX] را فشار می دهیم. اکنون مقدار درصد مالیات در ماشین حساب ثبت شد.

 • مثال : برای محاسبه مالیات عدد 150 بدین شکل عمل می کنیم:

ابتدا کلید [AC] را فشار داده و عدد 150 را وارد می کنیم سپس کلید [+TAX] را فشار می دهیم، اکنون مجموع عدد 150 و مالیات اضافه شده بر آن را مشاهده می کنیم و برای مشاهده تنها رقم مالیات بار دیگر کلید [+TAX] را فشار می دهیم. این فرایند برای کاهش نرخ مالیات از یک عدد با جایگزینی کلید [+TAX] با [-TAX] انجام می پذیرد.

 • نکته: برای مشاهده نرخ مالیات ثبت شده در ماشین حساب ابتدا کلید [AC] را فشار داده و سپس کلید [RATE] و پس از آن کلید [TAX-] را فشار دهید.
روش صحیح محاسبه درصد چیست؟

به روش زیر عمل نمایید:

اضافه کردن 10 درصد به عدد 200 : [%] 10 [+] 200

کسر کردن 10 درصد از عدد 200 : [%] 10 [-] 200

دلیل خطای ریاضی (Math ERROR) چیست؟

علت خطا : پاسخ نهایی و یا پاسخ های واسط یک محاسبه در حال انجام از محدوده مجاز خارج شده است .

راه حل : مقادیر وارده را کنترل کنید، تعداد ارقام را کم کنید و دوباره محاسبه را تکرار کنید.

دلیل خطای پشته (Stack ERROR) چیست؟

علت خطا : محاسبه در حال انجام سبب شده که ظرفیت پشته عددی یا پشته دستورات از حد مجاز خود خارج شود.

راه حل : عبارت محاسبه شده را ساده کنید . بنابراین پس از ساده شدن عبارت، ظرفیت پشته از حد خود خارج نمی شود. محاسبه را به دو یا چند قسمت کوچکتر تقسیم کنید.

دلیل خطای (Syntax ERROR) چیست؟

علت خطا : اشکالی در شکل (format) محاسبه در حال انجام وجود دارد.به عنوان مثال عمل تقسیم به صفر و موارد مشابه

راه حل : اصلاحات مورد نیاز را انجام دهید.

دلیل خطای (Argument ERROR) چیست؟

علت خطا : اشکالی در آرگومان محاسبه در حال انجام وجود دارد.

راه حل : اصلاحات مورد نیاز را انجام دهید.

دلیل خطای (Dimension ERROR) چیست؟

این خطا فقط در وضعیت محاسبات ماتریس و بردار ایجاد می شود

علت خطا : ماتریس و یا برداری که جهت انجام محاسبه قصد استفاده از آن را دارید، بدون اختصاص ابعاد وارد شده است. شما می خواهید محاسبه ای را با ماتریس و یا برداری انجام دهید که ابعاد آن متناسب انجام این محاسبه نمی باشد.

راه حل :  ابعاد ماتریس و یا بردار را اختصاص داده و محاسبه را مجدداً انجام دهید. ابعاد ماتریس و یا بردار را مشاهده نموده و سازگاری آن با محاسبه را کنترل نمایید.

دلیل خطای (Insuffident MEM ERROR) چیست؟

علت خطا : حافظه کافی جهت انجام محاسبه وجود ندارد. ( در صورتی که مقدار اولیه، مقدار نهایی و گام محاسبه در وضعیت TABLE به صورتی در نظر گرفته شود که تعداد مقادیر جدول بیش از 30 عدد x برای تابع f(x) باشد، خطا ایجاد خواهد شد.)

راه حل : محدوده ی جدول محاسباتی را با تغیر پارامترهای (مقدار اولیه، مقدار نهایی و گام محاسبه) تغیر داده و محاسبه را مجدداً انجام دهید.

روش تغییر حالت ماشین حساب از نمایش خطی به طبیعی و بالعکس چیست؟

با فشردن کلید [SHIFT] و سپس [MODE] فهرست تنظیمات به نمایش در می آید و برای نمایش طبیعی (همانند آنچه در کتب درسی نوشته می شود ) کلید [1] و برای نمایش خطی (کسرها، اعداد توان دار و سایر اعداد در یک خط به نمایش در می آید) کلید [2] را فشار دهید.

 • نکته: در وضعیت های محاسباتی (اماری و رگرسیون، در مبنای N ، ماتریس و بردار) ماشین حساب به صورت اتوماتیک به وضعیت نمایش خطی تغیر وضعیت می دهد.
ترتیب اولویت محاسبه در کار با ماشین حساب مهندسی چگونه است؟

راهنمای ماشین حساب مهندسی

روش تبدیل مختصات قطبی به دکارتی در ماشین حساب مهندسی چگونه است؟

 

قطبی به دکارتی

 • تبدیل به مختصات قطبی (Pol) : جهت تبدیل از مختصات دکارتی به قطبی، دستور (Pol(X,Y را بکار برید.

زاویه بدست آمده محدوده ای بین 180- تا 180+ دارد. واحد زاویه بدست آمده متناسب با واحد زاویه پیش فرض (درجه، رادیان و …) ماشین حساب است. نتایج محاسبه که همان r و t (زاویه) می باشند به ترتیب در متغیرهای X و Y ذخیره می شوند.

 • تبدیل مختصات دکارتی (Rec) : جهت تبدیل از مختصات قطبی به دکارتی، دستور (Rec(r,t  را بکار برید.

عدد وارده t به معنای یک زاویه بوده و واحد آن مطابق واحد زاویه پیش فرض (درجه، رادیان و …) ماشین حساب می باشد. نتایج محاسبه که همان x و y می باشند به ترتیب در متغیرهای X و Y ذخیره می شوند.

 • نکته: در صورتیکه از تبدیل مختصات بعنوان یک جزء عبارت محاسباتی استفاده شود، فقط پاسخ اولیه تبدیل مختصات در آن مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.( طول r در تبدیل دکارتی به قطبی و یا اندازه x در تبدیل قطبی به دکارتی)

برای مثال مورد زیر رو مطالعه نمایید:

محاسبه قطبی به دکارتی

ماشین حساب مهندسی 991ES PlUS را چگونه ریست کنیم؟

مراحل زیر را جهت بازگرداندن ماشین حساب 991ESP به تنظیمات اولیه (تنظیمات کارخانه) بکار برید. در ضمن با این عمل، وضعیت (mode) ماشین حساب نیز به وضع اولیه باز خواهد گشت. لازم به ذکر است که این عملکرد، کلیه داده های موجود در حافظه را پاک می کند.

[SHIFT] [9] (CLR) [3] (ALL) [=] (YES)

چگونه روشنایی صفحه نمایش را تغییر دهیم؟

ابتدا کلید [SHIFT] و سپس کلید [MODE] را فشار داده و سپس فلش جهت پایین را فشار دهید و کلید عدد [6] را فشار داده و با استفاده از کلیدهای جهت نمای چپ و راست روشنایی نمایشگر را تنظیم نمایید. پس از اتمام تنظیم، کلید ON را فشار دهید.

 • نکته مهم: در صورتیکه پس از تنظیم روشنایی (کنتراست) و قرار دادن آن در حداکثر، نمایشگر خوانا نباشد احتمالاً باتری های ماشین حساب ضعیف شده است. در این شرایط باتری ها را تعویض نمایید.
راهنمای فارسی ماشین حساب 991ESP بصورت مجزا وجود دارد؟

خیر. دفترچه راهنمای فارسی چاپ شده به همراه ماشین حساب در اختیار فروشنده قرار گرفته است و فروشنده موظف به عرضه دفترچه بصورت رایگان می باشد. دفترچه راهنمای اضافه ای جهت فروش موجود نمی باشد. مشتریان عزیز می توانند از دفترچه فارسی ماشین حساب 991ESP کاسیو استفاده نمایند.

آیا ماشین حساب ها در طول مدت ضمانت تعمیر می شوند؟

تمامی محصولات اینفینیتی در صورتی که شامل ضمانت باشند، تعویض می شوند.

شرایط گارانتی محصولات را در این صفحه مطالعه نمایید.

سوالات مخاطبان

سوالات ارسالی شما

سلام من کلید شیفت در ماشن حسابم ندارم. مدل sharp el531p دکمه اون کدومه؟

با سلام
ماشین حساب مهندسی Sharp EL-531P از سری قدیمی محصولات شارپ و مربوط به سال 1995 می باشد و کلید 2ndF جایگزین کلید shift بوده است.

سلام برای ریست ماشین حساب casio fx-140 چیکار باید بکنم؟

با سلام
ماشین حساب مهندسی کاسیو fx-140 از مدل های خیلی قدیمی این برند می باشد که در حد فاصل سالهای 1978 تا 1982 میلادی تولید شده است. برای ریست کردن ابتدا از خارج کردن دو باتری قلمی شروع کنید و در صورتی که مشکل برطرف نشد با باز کردن ماشین حساب آن را ریست سخت افزاری (درصورت امکان) نمایید.

سلام من ماشین حسابم کاسیو مدل fx-3600p هست دکمه شیفت نداره چیکار کنم؟

با سلام
ماشین حساب مهندسی کاسیو fx-3600p یکی از مدلهای قدیمی کاسیو می باشد که در این مدل بجای دکمه شیفت کلید INV قرار دارد که عملکردی مشابه دکمه شیفیت در مدل های جدیدتر دارد.

سلام من ماشین حساب citizen sr-270n دارم وقتی میخوام روشنش کنم نور صفحه ماشین حساب اصلا قابل دیدن نیست حتی یک عدد هم نمیتونم باهاش بخونم به کلی نورش کم شده ممنون میشم اگه جواب مشکل من رو بدید.

با سلام

به احتمال خیلی زیاد باتری ماشین حساب مهندسی سیتیزن sr-270n شما با مشکل مواجه شده است، برای رفع مشکل بایستی پیچ های پشت ماشین حساب رو باز کنید و باتری آنرا که از نوع متداول AG13 می باشد را تعویض نمایید.

ماشین حساب کاسیو dj_120d دارم یهو از کار افتاده و روشن نمیشه چیکار کنم ؟

با سلام

اگر برای ماشین حساب ضربه و آب خوردگی پیش نیامده باشه به احتمال قوی مشکل در بخش باتری ماشین حساب است. پیچ های پشت ماشین حساب رو باز کنید و باتری عدسی ماشین حساب رو تعویض کنید.

با سلام من ماشین حساب مهندسی مدل 991ESP دارم. چند روز پیش وقتی که خواستم باهاش یه انتگرال رو حساب کنم ماشین حساب هنگ کرد و الان بعد از گذشت حدود دو هفته، هنوز کار نمی کنه، می‌خواستم بدونم برای تعمیرش راهی هست که بشه انجام داد؟

با سلام

ابتدا ماشین حساب خود را بصورت سخت افزاری و نرم افزاری (موجود در دفترچه فارسی محصول) ریست نمایید و باتری ماشین حساب را با نمونه کیفیت خوب تعویض کنید، در صورتی که همچنان مشکل برطرف نشده بود با ما تماس بگیرید.

سلام دلیل کار نکردن کلیدهای ۰ و ۵ و دلیت در ماشین حساب شارپ مدل ۲۱۳۵ چیه؟

با سلام

ماشین حساب شارپ مدل 2135 دارای کلیدهای برجسته و بقولی صفحه کلید کامپیوتری می باشد (همانند ماشین حساب 1133 اینفینیتی) مشکل مورد اشاره شما میتواند به ۳ دلیل زیر ایجاد شده باشد:

۱. ضربه خوردن و ایجاد ترک در برد مدار چاپی ماشین حساب

۲. رفتن گرد و خاک حدفاصل کلیدها و برد مدار چاپی که باعث درست عمل نکردن اون کلیدها میشه

3. خراب شدن یا کثیفی غشای لاستیکی بین کلیدها و فیبر مدار چاپی

سلام برای ریست کردن ماشین حساب کاسیو fx-4500PA باید چکار کنم؟

با سلام

ماشین حساب کاسیو fx-4500pa به دو شیوه ریست می شود.

 1. ریست سخت افزاری : سوراخ کوچکی برای این کار در پشت ماشین حساب تعبیه شده است که اگر سوزنی را وارد سوراخ کنید و کمی فشار دهید، ماشین حساب ریست می شود.
 2. ریست نرم افزاری : برای آشنایی با ریست نرم افزاری کاسیو fx-4500pa دفترچه فارسی این مدل را بررسی کنید

نکته: توجه داشته باشید که با ریست ماشین حساب تمامی فرمولها و داده های ذخیره، حذف خواهند شد

سلام نحوه ریست کردن ماشین حساب px_4600 plus به چه نحو هست؟ آیا این ماشین حساب دستورالعمل فارسی داره؟

با سلام

متاسفانه از روش ریست کردن پارس حساب مدل PX-4600 PLUS اطلاعی نداریم ولی به احتمال زیاد مشابه ماشین حساب کاسیو 991ESP باشد.

سلام چند تا فرمول داشتم داخل کاسیو 4500 که نمیدونم چرا پاک شده. امکانش هست برگردونمش؟

با سلام

متاسفانه روشی برای برگرداندن اطلاعات حذف شده از ماشین حساب کاسیو 4500PA در دسترس نیست

سلام من ماشین حساب معمولی citizen 2339 رو دارم که بخش چکش فعال شده و نمیدونم چجوری ریستش کنم تا به تنظیمات اولش برگرده

با سلام

با فشردن کلید قرمز رنگ [ON/AC] صفحه ماشین حساب کامل پاک خواهد شد و به طبع از بخش چک هم خارج خواهد گردید. برای ریست کردن این ماشین حساب باید باتری آنرا خارج و دوباره جایگذاری کنید.

سلام نحوه ریست کردن ماشین حساب casio fx-3600pv چجوریه؟

با سلام

برای ریست کردن ماشین حساب casio fx-3600pv کافی است که باتری ماشین حساب را خارج کرده و دوباره جایگذاری کنید.

باسلام خداقوت ماشین حساب بنده مدل کاسیو DR.2130Tw هستش سمت راست rep وcrt میاد و کاملا مشاین حساب هنگه... ممنون میشن راهنمایم کنین

با سلام

باتری ماشین حساب را خارج کنید و صفحه خوشیدی آن را هم بپوشانید و دوباره باتری را جایگذاری کنید، اگر مشکل برطرف نشد، ماشین حساب شما نیاز به سرویس و تعمیر دارد.

سلام ماشین حساب من مدل شارپ el531wh است اعدادش کار نمیکنه چیکارش کنم

با سلام

ماشین حساب خود را ریست کنید (پشت ماشین حساب یک سوراخ کوچک قرار داره و با خودکار یا سوزنی به آرامی فشار وارد کنید تا ماشین حساب ریست شود)، اگر مشکل برطرف نشد ماشین حساب نیاز به سرویس دارد.

سلام Casio fx-4500 برای غیر فعال کردن حالتی که فعال شده راه حل چیه ؟ مثلا فعال شدن حالت زاویه که با mode 4 فعال میشه

با سلام

برای رفتن به مد پیش فرض، ماشین حساب را ریست کنید یا ابتدا کلید mode و سپس کلید 1 را بزنید.

صفحه نمایشگر ماشین حساب casio fx 991es plus من نقطه نقطه شده و وقتی دکمه mode میزنم فقط ۲مورد اولو نصفه نشون میده..هیچ فشاری هم بهش نیومده جای باطری پشتشم مدله و اصلا باطری نداره راه حلی داره؟

با سلام

به احتمال زیاد ماشین حساب شما طرح کاسیو (جای باطری پشتشم مدله و اصلا باطری نداره) می باشد و مشکل بوجود آمده بدلیل ایجاد قطعی در فلت ماشین حساب می باشد و بایستی به تعمیرگاه مراجعه کنید.

چگونه ماشین حساب شارپ مدل cs-2122d را ریست کنم؟

با سلام

برای ریستارت کردن ماشین حساب شارپ cs-2122d باتری آنرا خارج کرده و بعد از لحظاتی دوباره جایگذاری کنید.

ماشين حساب پارس حساب مدل px-4600 دارم خطاي solve ميده چطوري رفع كنم؟

با سلام

برای رفع مشکل بایستی ماشین حساب پارس حساب مدل px-4600 را ریست کنید که این کار یا بشکل ریست سخت افزاری (برداشتن باتری ماشین حساب و جایگذاری آن چند لحظه بعد) و یا ریست نرم افزاری امکان پذیر می باشد.

با ریست ماشین حساب کاسیو fx-991es چه اتفاقی می‌افته؟

سلام

با ریست کلی ماشین حساب مهندسی تمامی اطلاعات موجود در آن (فرمول، عبارات و مقادیری) که در آن وارد کرده اید حذف شده و ماشین حساب به تنظیمات کارخانه در خواهد آمد

ماشین حساب مهندسی kenko مدل kk-105B دارم که ساعتش روشنه یعنی باتری داره ولی خودش روشن نمیشه . بازش کردم روشن شد ولی اصلا مشخص نبود چه رقمی نوشته شده بعد دوباره کلا خاموش شد دلیلش چیه ؟ به نظرتون صفحه ش مشکل داره؟

با سلام

ارتباط نمایشگر و برد ماشین حساب بوسیله یک کابل بسیار نازک به اسم کابل فلت برقرار می شود که در صورت ضربه خوردن ماشین حساب این بخش مستعد خرابی می باشد. برای حل مشکل ماشین حساب بایستی به تعمیرگاه مراجعه بفرمایید.

در ماشین حساب fx-3650p ll هنگام نوشتن فرمول چطوری میتونم علامت مساوی بذارم؟

با سلام

برای اطلاع از کلیه جزئیات ماشین حساب کاسیو FX-3650 از لینک زیر دفترچه فارسی ماشین حساب را دانلود و ملاحظه بفرمایید:

دفترچه راهنمای فارسی کاسیو FX-3650

من یک ماشین حساب معمولی(منظور اینکه ماشین حساب مهندسی نیست) دارم که حساب ها رو از روی اولویت ریاضیاتی انجام نمیده.یعنی مثلا در مثال زیر 2*2+4*2 بجای اینکه جواب رو ۱۲بده حاصل رو عدد ۱۶نشون میده.البته اول صحیح کار میکرد ولی الان اینطور نیست.در ضمن مدل ماشین حساب Kenko ct_8875_120 هستش.اگر راهنمایی کنید که چطور ریستارت یا تنظیمش کنم ممنون میشم از شما

با سلام

برای ریستارت کردن ماشین حساب، باتری آنرا خارج کنید و بعد از چند لحظه جایگذاری کنید.

ماشین حساب casio fx 991esplus دارم و مشکل اینجاست که برای حل معادله که من به حالت مجهول و و نه به فرم درجه دو مینویسم خیلی مواقع بااینکه تمام اعداد و عملیات و محدوده رو درست وارد میکنم جواب نمیده و میزنه can't solve یا error میده چندین بار هم ریست کردم حتی این مشکل رو در حل معادلات درجه ۱ هم داره

با سلام

برای آشنایی با فرم صحیح معادله نویسی در ماشین حساب کاسیو fx-991esp دفترچه فارسی ماشین حساب بخش حل معادله را ملاحظه بفرمایید.

دفترچه راهنمای فارسی کاسیو FX-991esplus

ماشین حساب کاسیو مدل fx 5500-L بعداز تعویض باطری های اصلی و back up صفحه ماشین حساب بصورت کارکترهای سیاه رنگ بالا می آید. ریست هم زدم تاثیری نداشت.

با سلام

به احتمال زیاد در زمانی که ماشین حساب با باتری قدیمی کار میکرده برای خواناتر شدن صفحه نمایشگر کنتراست آنرا افزایش داده اید و اکنون با توجه به تعویض باتری با کم کردن روشنایی صفحه نمایش مشکل کارکترهای سیاه حل خواهد شد.

ماشین حساب کاسیو ds120 قبلا 12 دیجیت (عدد) وارد صفحه میشد الان 10 عدد بیشتر نمیگیره ممنون میبشم راهنمایی کنین

با سلام

به احتمال زیاد ماشین حساب شما ضربه خورده و بخشی از کابل فلت (کابل رابط بین صفحه نمایشگر و برد ماشین حساب) دچار قطعی شده است یعنی ماشین حساب شما هنوز هم 12 رقم می باشد ولی به دلیل قطعی ایجاد شده شما تنها 10 رقم آنرا مشاهده می کنید. برای حل مشکل بایستی به تعمیرگاه ماشین حساب مراجعه بفرمایید.

ماشین حساب من مدل fx-991ms هست و دکمه های آن کار نمی‌کند و ماشین حساب روشن نمیشود چیکار کنم؟

با سلام

مشکل ماشین حساب شما احتمالا بدلیل باتری آن می باشد، پشت ماشین حساب را باز کرده و باتری عدسی آنرا تعویض کنید.

لطفاً جهت رسیت ماشین حساب کانو CN 107 بنده را راهنمایی کنید متشکرم

با سلام

برای ریست کردن این ماشین حساب کافی است، باتری آنرا برای چند لحظه برداشته و دوباره جایگذاری کنید.

ماشین حساب KENKO مدل KK_1206E کنار ماشین حسابم علامت M اومده و پاک نمیشه چطور پاکش کنم؟

با سلام

ماشین حساب را روشن کرده، ابتدا کلید 2ndf و سپس کلید +M را فشار دهید به احتمال زیاد علامت M (memory) از کنار صفحه حذف خواهد شد.

ماشین حساب بنده Casio fx-5800p هستش وقتی رادیکال و انتگرال رو میزنم خطای syntax error میاد باید چیکار کنم؟

با سلام

برای آشنایی با روش صحیح انجام محاسبات رادیکال و انتگرال در ماشین حساب کاسیو FX-5800 از لینک زیر دفترچه فارسی ماشین حساب را دانلود و ملاحظه بفرمایید:

دفترچه راهنمای فارسی کاسیو FX-5800

ماشین حساب Casio fx 4500pa دارم و نمیدونم درصد این ماشین حساب کجاش هست یا چطور درصد بگیرم؟

سلام

با فشار دادن کلید SHIFT و سپس EXE درصد در ماشین حساب کاسیو FX-4500PA فعال می شود و از لینک زیر می توانید جهت کسب اطلاعات کامل استفاده نمایید:

دفترچه راهنمای فارسی کاسیو FX-4500

ماشین حساب من کاسیو مدل fx-4500PA هست و روی صفحه‌ش یک علامت d اومده و هرکاری کردم به حالت عادی برنگشت. محاسبات رو درست انجام نمیده و علامت ممیز نمیخوره. ممنون میشم راهنماییم کنید به حالت عادی برگردونمش

با سلام

ماشین حساب خودتون رو چه به شکل سخت افزای (برداشتن باتری) و یا بشکل نرم افزاری ریست کنید و مشکل برطرف خواهد شد. برای اطلاع از نحوه ریست نرم افزاری و یا فهمیدن دلیل علامت D در صفحه نمایش، دفترچه فارسی ماشین حساب را مطالعه بفرمایید:

دفترچه راهنمای فارسی کاسیو FX-4500

درود،ماشین حسابم کاسیومدل fx-570es plus هست،کلید شیفت در CMPLX از کار افتاده و تنظیمات ماشین حسابم بهم خورده چگونه میتوانم شیفت را برگردانم؟

با سلام

ماشین حساب کاسیو خودتون رو چه به شکل سخت افزای و یا نرم افزاری ریست کنید و مشکل برطرف خواهد شد.

نحوه ریست ماشین حساب در سوالات گذشته توضیح داده شده است

سلام ماشین حساب من‌ نور اعداد کم‌رنگ شده باطری هم‌ عوض کردم درست نشد. لطفا راهنمایی کنید

با سلام

اگر از کیفیت و سالم بودن باتری که جایگزین کرده اید، مطمئن هستید و هنوز با مشکل صفحه کم رنگ و نمایش ناقص اعداد مواجه می‌شوید. بایستی ماشین حساب را به تعمیرکار نشان دهید. گاهی این مشکل براثر ضربه خوردن ماشین حساب ایجاد می شود.

سلام ببخشید من ماشین حسابم کاسیو هست و هر ضربو رو ک در اون میزنم در ده به توان هشت ضرب میشه یعنی هشت تا صفر میاد جلوش چگونه باید درستش کنم

با سلام

این مورد بدلیل تغییر در پارامترهای Fix یا Sci ماشین حساب صورت می‌پذیرد و برای حل آن ماشین حساب خود را ریست نمایید و یا از طریق کلید MODE به بخش Fix و Sci رفته و مقادیر آنها را برابر صفر قرار دهید.

سلام ماشین حساب من‌ نور اعداد کم‌رنگ شده باطری هم‌ عوض کردم درست نشد. لطفا راهنمایی کنید

با سلام

اگر از کیفیت و سالم بودن باتری که جایگزین کرده اید، مطمئن هستید و هنوز با مشکل صفحه کم رنگ و نمایش ناقص اعداد مواجه می‌شوید. بایستی ماشین حساب را به تعمیرکار نشان دهید. گاهی این مشکل براثر ضربه خوردن ماشین حساب ایجاد می شود.

سلام. خسته نباشید. ماشین حساب catiga جمع اعداد رو به صورت توانی نشون میده. قبلا اینطور نبود. مثلا جمع 800 و 200 رو مستقیم نمینویسه 1000.مینویسه 10 به توان 3.چکار کنم درست بشه؟

با سلام

این مورد بدلیل تغییر در پارامترهای Fix یا Sci ماشین حساب صورت می‌پذیرد و برای حل آن ماشین حساب خود را ریست نمایید و یا از طریق کلید MODE به بخش Fix و Sci رفته و مقادیر آنها را برابر صفر قرار دهید.

سلام ماشین حساب ساده infinity دارم، حدود ۳ سال و نیم هست دارم باهاش کار میکنم، اعداد گاهی خیلی کمرنگ میشه روی صفحه به طوری که اصلا خونده نمیشه، دلیلش چیه؟

با سلام

ماشین حساب اینفینیتی شما نیاز به تعویض باتری پیدا کرده است، در مواقعی که نور محیط به انداره کافی به پنل خورشیدی ماشین حساب می رسد، شما اعداد را واضح می بینید و باقی موارد بدلیل اینکه باتری ضعیف شده است، اعداد بصورت کم رنگ و ناخوانا نمایش داده می‌شوند.

سلام من ماشین مدل ۹۹۱ES PLUS دارم بعد میخام دوتا ماتریس ۲×۲ رو باهم ضرب کنم بعد ارور Dimension ERROR میده باید چکارکنم؟

با سلام

قسمتی از مراحل رو اشتباه طی میکنید به همین خاطر با این خطا برخورد میکنید، در صفحه 33 راهنمایی فارسی ماشین حساب 991ESP اینفینیتی مراحل کار شرح داده شده است و یا از دفترچه فارسی ماشین حساب کاسیو 991ESPlus استفاده کنید

سلام من ماشین حساب CATIGA cs 121 دارم صفحه اش خیلی پر رنگه و نمی دونم چجوری تنظیم کنتراست کنم و هیچ گزینه ای برای ستاپ در mode وجود ندارد

با سلام

برای تنظیم کنتراست صفحه نمایش ابتدا کلید [SHIFT] سپس کلید [MODE] را فشار داده و با کلید جهت نمای پایین گزینه کنتراست را پیدا کرده و میزان مورد نظر خود را تنظیم نمایید.

سلام من برنامه نوشته بودم به خاطر پر بودن حافظه, خود ماشین حساب تمام برنامه ها را پاک کرد الان باید چطوری برنامه ها را برگردونم هیچ بکاپی هم ندارم ؟

با سلام

مدل ماشین حساب اعلام نشده است ولی بطور کلی امکان ریستور کردن برنامه های حذف شده از روی حافظه ماشین حساب وجود ندارد و بایستی مجدداً برنامه وارد گردد.

ماشین حساب بنده کاسیو fx5800خطای Rom میدهد چکاری باید انجام بدهم؟

با سلام

این خطا معمولا بدلیل فراخوانی داده‌های است که در ماشین حساب وجود ندارد، بررسی کنید که نام داده‌های که میخواهید از آنها استفاده کنید، بدرستی وارد شده باشند.

سلام من ماشین حساب Casio Fx 4500pa دارم و با اینکه باتری پشتیبان‌ش رو عوض کردم اما فرمول هایی که بهش میدم بعد چند روز پاک میشن. میتونید راهنماییم کنید مشکل از کجاست که رفعش کنم؟

با سلام

باتری‌های موجود در بازار معمولا کیفیت باتری اصلی ماشین حساب را ندارند، باتری پشتبان ماشین حساب را با نمونه های با کیفیت تر جایگزین نمایید.

سلام باتری ماشین حساب کاسیو fx 3800p رو عوض کردم و بعد از اون هرچقدر که دکمه ها رو فشار میدم هیچ اتفاقی نمی افته

با سلام

به جهت قرار دادن باتری (مثبت و منفی) دقت کنید و حتما از باتری باکیفیت برای ماشین حساب استفاده نمایید. (پس از تعویض باتری ماشین حساب خود را ریست نمایید)

چرا ماشین حسابم casio cv-82ms دکمه خاموش نداره؟

با سلام

در بسیاری از موارد برای خاموش کردن ماشین حساب های مهندسی ابتدا کلید [SHIFT] و سپس کلید [AC] را فشار دهید.

سلام من یه ماشین حساب کاسیو fx991Esدارم سینوس کسینوس که میگیرم به رادیکال جواب میده میشه راهنمایی کنید لطفاً

با سلام

اکثر ماشین حساب های مهندسی دارای قابلیت نمایش خطی و طبیعی (همانند آنچه در کتب درسی نوشته می شود) هستند. برای تغییر در حالت نمایش ابتدا کلید [SHIFT] و سپس کلید [MENU] را فشار دهید و بین دو حالت Math (نمایش طبیعی) و Line (نمایش خطی) انتخاب کنید.

ماشین حساب را که روشن میکنم، f(x) میاد چطوری حذفش کنم؟

با سلام

کلید [MENU] را فشار داده و سپس کلید شماره [1] را فشار دهید. ماشین حساب به حالت محاسبه عادی خواهد رفت.

سلام و وقت بخیر هنگام حل معادله در ماشین حساب کاسیو 5800p با استفاده از کلید solve فقط یک ریشه نمایش داده می شود . برای مشاهده بقیه ریشه ها چه کاری باید انجام بدم؟

با سلام

از لینک زیر دفترچه راهنمایی فارسی ماشین حساب مهندسی کاسیو 5800 را مشاهده بفرمایید، تمامی عملکردهای ماشین حساب با جزئیات شرح داده شده است.

دفترچه راهنمایی کاسیو 5800

من ماشین حسابم یک ماشین حساب معمولی هست و عددهاش کم رنگ شده باید چیکار کنم؟

با سلام

مشکل کمرنگ شدن اعداد ماشین حساب به احتمال بسیار زیاد با تعویض باتری برطرف خواهد شد.

سلام ماشین حساب مدل px-4600plus پارس حساب دارم روی صفحه solve نوشته شده و حالت a1 b1 c1 را حساب میکند چگونه از این حالت خارج شوم؟

با سلام

متاسفانه اطلاع دقیقی درباره ماشین حساب‌های پارس حساب نداریم ولی برای رفتن به حالت محاسبه عادی در ماشین حساب‌های کاسیو، اینفینیتی و … با فشردن کلید [MENU] و سپس کلید شماره [1] ماشین حساب وارد حالت محاسبه عادی می شود.

برای ریست ماشین حساب casio fx-991es لطفا راهنمایی کنید، و اگر دفترچه راهنمای فارسی هم دارد لطفا بذارین . ممنون

با سلام

به ترتیب با فشردن کلید [SHIFT] و سپس کلید شماره [9] وارد صفحه ریست ماشین حساب خواهید شد:

 • با فشار دادن کلید شماره [1] و سپس کلید [=] فقط تنظیمات ماشین حساب ریست خواهد شد
 • با فشار دادن کلید شماره [2] و سپس کلید [=] حافظه ماشین حساب ریست خواهد شد
 • با فشار دادن کلید شماره [3] و سپس کلید [=] تمامی موارد ماشین حساب ریست خواهد شد

درصورت نیاز می‌‌توانید از بانک راهنمای فارسی ماشین حساب مهندسی موجود در سایت استفاده کنید:

دانلود دفترچه فارسی ماشین حساب مهندسی

persian hesab faq

از ما بپرسید

فرم تماس سریع
  آیا سوالی برای شما باقی مانده است؟

  با ما تماس بگیرید، در حد امکان پاسخگوی شما خواهیم بود